UA-111968436-1
LabLt2019 · Ohjelma

OHJELMA

Tervetuloa oppimaan uutta ja tapaamaan kollegoita eri puolilta Suomea!

TUTUSTU OHJELMAAN

 Paivitetty 08.10.2019

TORSTAI 10.10.2019

 

NÃYTTEENOTTOA JA PREANALYTIIKKAA

Puheenjohtaja Pirjo Natri, laboratoriohoitaja, TtM, osastonhoitaja, Nordlab Oulu

Ennen analytiikkaa tapahtuvien poikkeamien merkitys on suuri, joten niiden seuranta on tärkeää. Näytteenottotilanteessa on huomioitava sekä potilaan että näytteenottajan tarpeet.

9.15 - 9.45

Preanalytiikan poikkeamat - monitoroidaanko niitä?

Jonna Pelanti, DI, sairaalakemisti, tuotantojohtaja, Labquality Oy

9.45 - 10.30

Lapsen kivun hallinta

Riitta Huhta-Hirvonen, PsL, erikoispsykologi, vastaava psykologi, PSHP/TAYS, Lastentautien vastuualue

10.30 - 11.15

Näytteenoton ergonomia

Ulla Sinisalo, työfysioterapeutti

 

ALKIODIAGNOSTIIKKA

Puheenjohtaja Teppo Varilo, dos, terveydenhuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttaja, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto

Alkiodiagnostiikan uusia tuulia

9.00 - 9.30

Alkiodiagnostiikan käyttö perinnöllisissä sairauksissa

Anna-Kaisa Anttonen dos, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, linjajohtaja, HUSLAB Genetiikan laboratorio, HUS Kliinisen genetiikan yksikkö

9.30 - 10.00

Lapsettomuuslääkärin näkökulma alkiodiagnostiikkahoitoon

Tiina Koskela-Koivisto, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Lisääntymislääketiede, osastolääkäri, Helsingin yliopisto, Hyks naistentaudit ja synnytykset, HUS

10.00 - 10.30

IVF-laboratorion osuus alkiodiagnostiikassa

Christel Hydén-Granskog, FM, IVF-biologi, Hyks naistentaudit ja synnytykset, HUS

10.30 - 11.00

Alkiodiagnostiikassa käytettävät genetiikan menetelmät

Anna-Kaisa Anttonen dos, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, linjajohtaja, HUSLAB Genetiikan laboratorio, HUS Kliinisen genetiikan yksikkö

 

VEKTORIVÄLITTEISET INFEKTIOT: DIAGNOSTIIKKA JA EPIDEMIOLOGIA

Puheenjohtaja Satu Kurkela, dos, oyl, HUSLAB

9.30 - 10.05

Puutiaisaivokuume

Anu Jääskeläinen, FT, erikoistuva sairaalamikrobiologi, HUSLAB

10.10 - 10.45

Dengue-virusinfektio

Eili Huhtamo, dos, Helsingin yliopisto

10.50 - 11.30

Borrelia-infektio

Eeva Feuth, LT, Turun yliopisto

 

MUUNTOHUUMEET JA HUUMETESTAUKSET

Puheenjohtaja Annakaisa Herrala, FT, dos, sairaalakemisti 

Ajankohtaista tietoa Suomen huumetilanteesta laboratorion ja poliisin näkökulmista

9.15 - 10.00

Huumetilanne Suomessa laboratoriotutkimusten perusteella arvioituna

Teemu Gunnar, yksikönpäällikkö, Oikeustoksikologiayksikkö, THL

10.00 - 10.30

Huumenäytteenoton haasteista

Sanna Taskinen, FL, sairaalakemisti, Vita Laboratoriot Oy

10.30 - 11.15

Ajankohtaista Suomen huumetilanteesta poliisin näkökulmasta

Teemu Saukoniemi, rikostarkastaja, Poliisihallitus

 

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN

Puheenjohtaja Jenni Kalliomäki, bioanalyytikko amk, Fimlab Laboratoriot Oy

9.45 - 10.30

Mitä taitoja kliinisissä laboratorioissa tarvitaan nyt ja lähitulevaisuudessa

Lotta Joutsi-Korhonen,LT,dos, yl, HUSLAB

10.30 - 11.00

Koulutuksen reagointi työelämän tulevaisuushaasteisiin

Riitta Lumme, yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu

11.00 - 11.30

Osaaminen 2035 – hanke

Riitta Radnia, asiantuntija, Opetushallitus

 

GYNESYTOLOGIA HPV AIKAKAUDELLA

Puheenjohtaja Ivana Kholová, dos, kliininen opettaja/apulaisylilääkäri, Tampereen yliopisto/Fimlab Laboratoriot Oy

Sessiossa kuullaan HPV esiintymisestä suomalaisessa perheissä, HPV seulonnasta ja HPV testin ja PAPA näytteen rooli gynekologin vastaanotolla.

9.30 - 10.15

Papa tai HPV testi gynekologin vastaanotolla

Pekka Nieminen, LKT, dos, oyl, HYKS Naistentaudit ja synnytykset

10.15 - 10.45

HPV seulonta Tampereella jo vuodesta 2012

Ivana Kholová, dos, kliininen opettaja/apulaisylilääkäri, Tampereen yliopisto /Fimlab Laboratoriot Oy

10.45 - 11.30

HPV esiintyminen suomalaisissa perheissä

Stina Syrjänen, prof, Turun yliopisto

 

KLIINISEN FYSIOLOGIAN TUTKIMUKSIA

Puheenjohtaja Timo Lehtonen, kliinisen fysiologian erikoishoitaja, laboratoriohoitaja, TYKS, kliininen fysiologian yksikkö

Rasituskokeet ovat tärkeitä tutkimuksia potilaan diagnoosin kannalta. Siihen liittyvät oheismittaukset kuten hengityskokeet, verenpaineenmittaukset ja happisaturaatiot täydentävät tutkimuksen.

13.00 - 13.30

Rasituskoe kliinisen fysiologian erikoislääkärin näkökulmasta

Petri Kallio, kliin. fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri, TYKS, kliinisen fysiologian yksikkö

13.30 - 14.00

 

Rasituskoe kliinisen fysiologian erikoishoitajan näkökulmasta

Aino Oksanen, bioanalyytikko, TAYS kliininen fysiologia

14.00 - 15.00

Näyttely ja taukotarjoilu

15.00 - 16.00

Hengityskokeiden sudenkuopat

Timo Lehtonen, kliinisen fysiologian erikoishoitaja, TYKS, kliinisen fysiologian yksikkö

 

GYNESYTOLOGIAA - MORFOLOGIAA JA HPV-TAUTI

Puheenjohtaja Ivana Kholová, dos, kliininen opettaja/ apulaisylilääkäri, Tampereen yliopisto/ Fimlab Laboratoriot Oy

Aiheena gynesytologian morfologiaa ja gynekologin puheenvuoro HPV tautitaakasta

13.00 - 13.30

Papanäytteen otto

Lea Salomaa, bioanalyytikko, Mikkelin keskussairaala

13.30 - 14.00

HPV-seulonta: tapauksia esitarkastajan mikroskoopista

Piia Airaksinen, bioanalyytikko, Fimlab Laboratoriot Oy

14.00 - 14.30

 

Haasteellisia soluja esitarkastajan mikroskoopissa

Susanna Ihalainen, bioanalyytikko, HUSLAB

14.30 - 15.15

Näyttely ja taukotarjoilu

15.15 - 15.45

Endometriumin solut PAPAssa

Marita Laurila, LL, patologian erikoislääkäri, oyl, Fimlab Laboratoriot Oy

15.45 - 16.30

Tavoitteena HPV-tautitaakan vähentäminen

Jorma Paavonen, prof, emeritusprof, Helsingin yliopisto

 

VIERITUTKIMUSTEN HAASTEISTA

Puheenjohtaja Tuija Männistö, LT, dos, ylilääkäri, Nordlab

Vieritestaus on keskeinen työkalu sairauksien diagnostiikassa. Yhä enemmän myös muu hoitohenkilökunta kuin laboratorioalan koulutuksen saaneet niitä tekevät. Mikä on laboratorion rooli vieritutkimusten valinnassa ja käytön ohjaamisessa?

12.30 - 13.00

Miksi vieritutkimusten tekemisen valvonta hoitoyksiköissä on laboratorioväelle haasteellista - tarvitaanko aiottua tutkimusta ja millä laitteella

Tuija Männistö, LT, dos, ylilääkäri, Nordlab

13.00 - 13.30

Joku meni pieleen vieritestauksessa, miksi ja miten korjataan - käytännön esimerkkejä

Kirsi Krum, bioanalyytikko, TtM, vieritutkimusosaamisalueen vetäjä, Nordlab

13.30 - 14.15

 

Muun hoitohenkilökunnan kuin laboratorioalan koulutuksen saaneiden (mm.työterveyshoitajien) vieritestiperehdystys ja valvonta

Sanna Eriksson, laboratoriohoitaja, laatukoordinaattori, Mehiläinen Laboratoriopalvelut

14.15 - 15.00

Näyttely ja taukotarjoilu

15.00 - 15.30

Mikrobiologisten pikatestien kirjo ja käyttökelpoisuus - virukset

Satu Kurkela, LT, dos, oyl, HUSLAB

15.30 - 16.00

Mikrobiologisten pikatestien kirjo ja käyttökelpoisuus - bakteerit

Anna Muotiala, FT, sairaalamikrobiologi, YML

 

VASTASYNTYNEIDEN SEULONTA - MIKSI JA MITEN?

Puheenjohtaja Tuukka Helin, LT, erikoislääkäri, HUSLAB kliininen kemia ja näytteenottopalvelut

Vastasyntyneiden seulonnan tarkoituksena on tunnistaa vakavia synnynnäisiä sairauksia, joihin on olemassa hoito. Lapset ovat syntyessään usein oireettomia, joten seulonnan avulla päästään aloittamaan hoito varhaisessa vaiheessa. Nopeasti aloitettuna hoito voi estää lapsen pysyvän vammautumisen tai kuoleman. Suomessa vastasyntyneiden seulontanäytteiden tutkiminen on keskitetty Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskukseen eli Saskeen, joka toimii Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteydessä.

12.45 - 13.15

Miksi vastasyntyneiden seulontaa tarvitaan?

Risto Lapatto, dos, erikoislääkäri, Helsingin yliopistollinen keskussairaala, lastenkliniikka

13.15 - 13.45

Saske ja sen toiminta

Britta-Marie Loo, dos, sairaalakemisti, Turun yliopistollinen sairaala, Saske

13.45 - 14.15

 

Laadukas näytteenotto vastasyntyneiden seulontaan

Niina Vaitomaa, bioanalyytikko, Turun yliopistollinen sairaala, Saske

14.15 - 15.15

Näyttely ja taukotarjoilu

15.15 - 15.50

 

Vastasyntyneiden seulonnan satoa, mitä jäänyt kiinni?

Sinikka Karppinen, LT, erikoislääkäri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Lasten ja nuorten klinikka

 15.50 - 16.05

Uudet mahdollisuudet vastasyntyneiden seulonnassa - YRITYSLUENTO

Marika Kase, Global Business Direct, Neonatal, PerkinElmer

16.05 - 16.35

Vasseula poikkeava: Miten laboratorio voi auttaa diagnoosin löytämisessä?

Helene Markkanen, LL, erikoislääkäri, HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut

 

VIRTSAN PARTIKKELEIDEN TUNNISTAMISTYÖPAJA

Interaktiivinen virtsan partikkelien tunnistuksen 2 tunnin työpaja. Etukäteisilmoittautuminen pakollinen, 40 osallistujaa.

13.00 - 15.00

Virtsan partikkeleiden tunnistamistyöpaja

Timo Kouri, LKT, prof, oyl, HUSLAB, Kliininen kemia ja hematologia ja Helsingin yliopisto, kliininen kemia

 

TEKOÄLYN JA TIEDONLOUHINNAN HYÖDYNTÄMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA

Puheenjohtaja Hanna-Mari Pallari, FT, sairaalakemisti, Tykslab

Tietoa voi koota, kaataa altaaseen ja louhia ja sen perusteella voi ennustaa. Tule kuulemaan mahdollisuuksista hyödyntää kliinistä dataa, kerättyä tietoa ja tekoälyä hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja potilaan seurannassa

12.30 - 13.00

Aurian rekistereiden ja tiedonlouhinnan hyödyntäminen diabetespotilaan seurannassa ja tutkimuksessa

Samu Kurki, FT, data-analyytikko, Auria Biopankki, VSSHP ja Turun Yliopisto

13.00 - 13.30

eHealth HUS Naistensairaalassa

Saila Koivusalo, LT, dos, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, HUS, Helsingin yliopisto

13.30 - 14.00

Varfariiniannoksen farmakogeneettiset ennustealgoritmit

Mikko Niemi, prof, ylilääkäri, kliininen farmakologia, HUSLAB ja Helsingin yliopisto

14.00 - 14.30

 

Kantasolusiirron uusiutumisen ennustaminen potilaan genomivaihtelun ja koneoppimisen avulla

Jukka Partanen, prof, tutkimusjohtaja, Suomen Punainen risti, Veripalvelu

14.30 - 15.15

Näyttely ja taukotarjoilu

15.15 – 15.50

Autovalidointi kliinisen kemian automaatioympäristössä

Marika Heiniluoma, FM, erikoistuva sairaalakemisti, Fimlab Laboratoriot Oy

15.50 - 16.30

 

Koneoppimisen sovelluksia syövän karakterisoinnissa ja selviytymisenennustamisessa

Riku Turkki, DI, FT, SciLifeLab Karolinska Institutet / HUS / FIMM Helsingin Yliopisto

 

17.00 – 19.00

GET TOGETHER -cocktailparty

 8.15 - 19.00

Näyttely

 

 

PERJANTAI 11.10.2019

 

YHTEISLUENTO JA HUOMIONOSOITUKSET

9.00 - 9.45

Luontoaskel terveyteen

Tari Haahtela, emeritusprof.

9.45 – 10.00

 

 

Vuoden Bioanalyytikko 2019 - julkistaminen

Laboratoriolääketieteen edistämissäätiön apurahojen jako

 

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT

Puheenjohtaja Pipsa Allén, erikoislaboratoriohoitaja, osastonhoitaja, VSSHP Laboratoriotoimialue

10.15 - 10.45

Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö, VT, OTM

10.45 - 11.15

Erilaiset ihmiset työyhteisössä

Sari-Anne Poikkijoki, seniorikonsultti, KTM, työnohjaaja

11.15 - 11.45

Aivotyö - kognitiivisella ergonomialla sujuvampaa työtä

Katri Mannermaa, Työhyvinvointipäällikkö, FT, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satasairaala 

 

EKG:N PITKÄAIKAISREKISTERÖINTI

Puheenjohtaja Arja Korhonen, kliinisen fysiologian erikoishoitaja, Helsingin Urheilulääkäriasema

Ekg:n pitkäaikaisrekisteröinti on tärkeä tutkimus sydämen rytmihäiriöiden ja sydänoireiden selvittelyssä. Lääkärin ja hoitajan yhteistyö pitää olla saumatonta. Lisäksi perehdytään lasten astmadiagnostiikkaan.

10.15 - 11.00

Ekg:n pitkäaikaisrekisteröinti kliinisen fysiologian erikoislääkärin näkökulmasta

Tommi Kokki, kliinisen fysiologian erikoislääkäri, TYKS kliinisen fysiologian yksikkö

11.00 - 11.30

Ekg:n pitkäaikaisrekisteröinti kliinisen fysiologian hoitajan näkökulmasta

Paula Manninen, kliinisen fysiologian erikoishoitaja, KYS kliinisen fysiologian yksikkö

11.30 - 12.00

Pienten lasten astmadiagnostiikka tänään

Pekka Malmberg, kliinisen fysiologian dos, oyl, HYKS iho- ja allergiasairaala

 

MAKROSTA MIKROON JA DIGITAALISUUTEEN

Puheenjohtaja Kristina Hotakainen, LT, dos, kliininen opettaja, Helsingin Yliopisto

Sessiossa tarkastellaan menetelmäkehityksen historiaa ja nykypäivää ajankohtaisten esimerkkien valossa

10.15 - 10.45

Laboratorion matka käsimenetelmistä massamenetelmiin

Henrik Alfthan, FT, sairaalakemisti, HUSLAB

10.45 - 11.20

Laboratorio sähköisen hoitopolun varrella

Marianne Leinikka, DI, digitaalisten palveluiden kehittäjä, Mehiläinen Oy

11.20 - 12.00

Ennustavatko miRNA:t kuolleisuutta sydäniskemiassa -mahdollisuudet ja tekniset haasteet

Päivi Lakkisto, LT, dos, kliininen opettaja, erikoislääkäri, HY ja HUSLAB, kliininen kemia ja hematologia

 

PATOLOGIAN LABORATORION PREANALYYTTISET VAIHEET - TUTKIMUKSEN LAADUN PERUSTA

Puheenjohtaja Teppo Haapaniemi, FM, sairaalasolubiologi (erik.), Fimlab Laboratoriot Oy

Patologian laboratorion näytteenvalmistus jaetaan tyypillisesti preanalyyttisiin, analyyttisiin ja postanalyyttisiin vaiheisiin. Patologian laboratorion preanalyyttiset vaiheet ovat keskeisiä ja avainasemassa näytteen laadun ja tutkittavuuden kannalta. Tässä sessiossa tullaan käsittelemään näyteprosessin ensivaiheita näytteenotosta fiksaatioon, dissekointiin ja kudosprosessointiin. Onnistunut preanalyyttinen vaihe ja hyvä histologinen leike on perusta laadukkalle analytiikalle.  

10.15 - 10.45

Kudosnäytteen oikea käsittely ja fiksointi patologian laboratoriossa

Reija Randen-Brady, FM, sairaalasolubiologi (erik.), HUSLAB

10.45 - 11.15

Dissekointi ja kudosprosessointi

Mervi Jumppanen, FT, ylisolubiologi, EPSHP

11.15 - 11.35

Hyvän kudosleikkeen kriteerit

Enni Loven, bioanalyytikko, Fimlab laboratoriot Oy

11.35 - 11.55

Histologiset värjäykset ja niiden kontrollointi

Marko Linna, FM, sairaalasolubiologi (erik.), EPSHP

 

KILPIRAUHASEN ONGELMIA

Puheenjohtaja Mikko Anttonen, LT, dos, erikoislääkäri, HUSLAB

Kilpirauhassairauksiin viittaavat oireet ovat niin tavallisia, että kilpirauhashormonien määrittäminen on keskeinen seulontatutkimus. Vastasyntyneiden hypotyreoosin seulonta on vakiintunut menettely, mutta myös hypertyreoosi tulee muistaa. Iäkkäistä naisista taas noin 10%:lla on hypotyreoosi. Tule siis päivittämään asiantuntemuksesi, mukaan lukien määrityksiin liittyvät preanalyyttiset ja analyyttiset virhelähteet.

10.15 - 10.45

Vastasyntyneen hypertyreoosi

Päivi Miettinen, LT, dos, ylilääkäri, HUS

10.45 - 11.15

Hypotyreoosin diagnoosi - haasteet iäkkäillä

Minna Soinio, LT, erikoislääkäri, TYKS

11.15 - 11.45

Kilpirauhasmääritysten sudenkuoppia

Esa Hämäläinen, LT, dos, lääketieteellinen johtaja, Vita Laboratoriot Oy

 

AJANKOHTAISTA HEMATOLOGIAA

Puheenjohtaja Eeva-Riitta Savolainen, LKT, dos, oyl, Nordlab Oulu

Sessiossa käsitellään kolmea erillistä asiakokonaisuutta otsikoilla: 1. Folaatti fokuksessa, 2. Antikoagulantit puhuttaa, 3. Verisolulaskenta valokeilassa

10.15 - 10.50

Folaatti ja B12-vitamiini: tutkimustietoa ja arjen potilastyötä

Saila Loikas, LT, Paimion terveyskeskus

10.50 - 11.30

Pitääkö folaatti määrittää seerumista vai punasoluista?

Emmi Rotgers, LT, kliininen opettaja, erikoistuva lääkäri, HUSLAB

 

VERIKAASUANALYTIIKAN ABC

Puheenjohtaja Heidi Turkia

13.30 - 14.15

Mitä olet aina halunnut tietää verikaasuanalyysin tulkinnasta?

Sari Karlsson, dos, yl, Tays, teho-osasto

14.20 - 14.50

Verikaasujen mittausmenetelmät ja sensorikasettiteknologia

Kimmo Koppinen, laboratoriohoitaja, Triolab Oy

14.55 - 15.25

Verikaasuanalytiikkakurssi preanalytiikan ymmärrystä kehittämässä

Anna Kostiander, bioanalyytikko, Sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelija, erikoislaboratoriomestari, Turun Yliopisto

 

AJANKOHTAISTA HEMATOLOGIAA

Puheenjohtaja Eeva-Riitta Savolainen, LKT, dos, oyl, Nordlab Oulu

Sessiossa käsitellään kolmea erillistä asiakokonaisuutta otsikoilla: 1. Folaatti fokuksessa, 2. Antikoagulantit puhuttaa, 3. Verisolulaskenta valokeilassa

13.00 - 13.40

Ajankohtaista antikoagulaatiohoidosta: Joko uudet antikoagulantit syrjäyttävät varfariinin?

Riitta Lassila, LKT, professori, HUS

13.40 - 14.10

Loppuvatko INR-mittaukset ja mitä tulee tilalle?

Lotta Joutsi-Korhonen, LT, dos, HUSLAB

14.10 - 15.00

 

Verisolulaskennan potilastapausseminaari

Seminaarissa katsellaan verisolulaskijan tulosraportteja, niissä näkyviä solupilviä ja hälytyksiä ja sen jälkeen tutkitaan, mitä kyseisessä näytteessä on löytynyt mikroskoopissa

Mari Rehu, LT, erikoislääkäri, Nordlab Oulu
Eeva-Riitta Savolainen, LKT, dos, oyl, Nordlab Oulu

 

GEENITESTEISTÄ GENOMIANALYYSEIHIN

Puheenjohtaja Minna Toivonen, FT, sairaalageneetikko, TYKS Laboratoriot

Sessiossa kuullaan genetiikan eri diagnostiikka-ammattilaisten näkökulmista nukleiini-tutkimusten nopeasta muutoksesta ja sen vaikutuksista laboratorion menetelmäportfolioon, tulosten tulkintaan, testien hyödyntämiseen ja potilaan kohtaamiseen.

13.30 - 14.00

Southern blotista genomianalyyseihin: sairaalageneetikon näkökulma

Minna Toivonen, FT, sairaalageneetikko, TYKS Laboratoriot

14.00 - 14.45

Geenidiagnostiikan kehitys perinnöllisyyslääkärin näkökulmasta

Marja Hietala, FT, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, TYKS perinnöllisyyspolikliniikka

14.45 - 15.30

Geenidiagnostiikan kehittymisen vaikutus perinnöllisyyshoitajien toimenkuvaan

Outi Kajula, TtT, tuntiopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

 

PATOLOGIAN LABORATORION ANALYYTTISET JA POSTANALYYTTISET VAIHEET - PROSESSI LAADUKKAASEEN TULKINTAAN

Puheenjohtaja Teppo Haapaniemi, FM, sairaalasolubiologi (erik.), Fimlab Laboratoriot Oy

Patologian näyteprosessin analyyttisissä vaiheissa, kuten erilaisissa värjäyksissä, näyteprosessin preanalyyttiset vaiheet ovat keskeisiä ja avainasemassa näytteen laadun ja tutkittavuuden kannalta. Tässä sessiossa tullaan käsittelemään näyteprosessin analyyttisiä vaiheita sekä postanalyyttisiä vaiheita.

13.30 - 14.00

Immunohistokemia luokittelun ja diagnostiikan tukena

Mia Kero, FL, sairaalasolubiologi, HUSLAB, patologia

14.00 - 15.00

Digipatologia ja kuva-analyysisovellukset - apuna tulkintaepävarmuudessa?

Teemu Tolonen, LT, dos, patologian erikoislääkäri, Fimlab laboratoriot Oy, patologia

15.00 - 15.30

Laatu ja laadunhallinta patologian laboratoriossa

Heikki Aho, LKT, dos, oyl, TYKS Laboratoriotoimialue, patologia

 

DIABETES 2020-LUVULLA

Puheenjohtaja Mikko Anttonen, LT, dos, erikoislääkäri, HUSLAB

Diabeteksen diagnostiikka ja hoito jatkavat kehitystään 2020- luvulle siirryttäessä. Jatkuva glukoosimonitorointi on nykypäivää ja keinohaima yhdistää mukaan insuliiniannostelun. Tarvitaanko laboratoriota enää? Vastaus on iltapäivänkin jälkeen kyllä, sillä perusasiat säilyvät. Päivitä samalla diabeteksen luokittelu 1930- luvulta (tyyppi 1 vs. 2) nykyaikaan ja opi kuinka suolisto liittyy myös diabetekseen.

13.15 - 13.45

Diabeteksen luokittelu muuttuu - miten ja miksi?

Kaj Lahti, LL, ylilääkäri, Vaasan kaupunki

13.45 - 14.15

Lasten diabetes ja nykyteknologia: "Hybridi-closed-loop"

Anna-Kaisa Tuomaala, LT, osastonlääkäri, HUS

14.15 - 14.45

Syrjäyttääkö glukoosisensorointi HbA1C:n diabeteksen seurannassa?

Päivi Hannula, LT, apulaisylilääkäri, TAYS

LAATUTYÖ MIKROBIOLOGISESSA DIAGNOSTIIKASSA

Puheenjohtaja Hanna Jarva, dos, erikoislääkäri, HUSLAB ja Helsingin yliopisto

13.15 - 14.10

Mitä tartuntatautilaki edellyttää mikrobiologiselta diagnostiikalta?

Pia Jokela, FT, sairaalamikrobiologi, HUSLAB

14.15 - 15.15

Mikrobiologisen menetelmän validointi ja laadunvarmistus

Raisa Loginov, dos, sairaalamikrobiologi, HUSLAB

 

8.15 – 15.00

Näyttely

 

Ohjelman järjestävät

Laboratoriolääketieteen Koulutuskeskus Koulab Oy,

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry,

Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry,

Kliiniset Mikrobiologit ry,

Suomen Sytologiassistentit ry,

Suomen Lääketieteellisen Genetiikan yhdistys ry,

Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry,

Sairaalakemistit ry,

Kliinisen fysiologian hoitajat ry

 

Ohjelma luettavissa mysö pdf:nä kotisivuillamme!

 

PIDÄTETÄÄN OIKEUDET OHJELMAMUUTOKSIIN